Zo stimuleer jij innovatie bij de medewerkers van je organisatie

Als ondernemer ben je voortdurend op zoek naar kansen, innovatieve oplossingen die je organisatie helpen een volgende stap voorwaarts te zetten. Deze innovatieve oplossingen kunnen vanuit de sector komen, heb je wellicht gehoord op een bedrijfsbeurs of komen vanuit de organisatie zelf. Dat laatste is mogelijk, wanneer medewerkers de juiste innovatieve mindset hebben. Tegelijkertijd dien je hen als ondernemer de ruimte te bieden om innovatieve ideeën te delen en waar mogelijk verder uit te werken. Kies bijvoorbeeld voor een lab, waar collega’s maandelijks een aantal uren kunnen werken aan nieuwe ideeën voor producten en diensten. De ene keer levert zo’n idee wat op; de andere keer zal het idee al snel weer in de prullenbak verdwijnen. Zonde van de tijd die medewerkers hierin hebben gestopt? Absoluut niet!

In dit artikel lees je meer over de wijze waarop je deze innovatieve mindset bij medewerkers stimuleert. Wat is er nodig om hen nieuwe ideeën te laten delen en verder uit te laten werken? Hoe zet jij momenteel al in op innovatie?

Zorg dat teams multidisciplinair worden ingericht 

Zie een innovatieve, nieuwe oplossing als een puzzel die gelegd moet worden. Door verschillende stukjes met elkaar te combineren kom je tot een concreet idee. Het is om deze reden dat steeds meer organisaties werken met multidisciplinaire teams. Door collega’s met verschillende achtergronden samen te brengen, leg je de puzzel binnen jouw organisatie. Een concreet voorbeeld: de DevOps-teams binnen IT-organisaties. Het samenbrengen van collega’s met een wisselende achtergrond gaat verder dan het combineren van rollen; kijk ook naar ieders ervaring en expertise.

Geef medewerkers het vertrouwen en de tijd 

Om medewerkers hun innovatieve ideeën daadwerkelijk te laten delen, is het belangrijk hen vertrouwen te geven. Bied ze de ruimte en gun ze tijd om deze ideeën verder uit te werken. Zoals eerder aangehaald werd, zal deze tijd niet altijd leiden tot een nieuw product of een innovatieve dienst die je aan de consument aanbiedt. Dat is niet erg, het biedt mogelijk wel nieuwe inzichten die op een later moment van pas komen. Het werken met een lab waar medewerkers een aantal uur per maand aan mogen besteden, biedt hen de ruimte die ze nodig hebben om ideeën nader uit te werken. Zorg dat je organisatie duidelijke kaders biedt aan medewerkers die aan de slag willen gaan met innovatieve ideeën; welke organisatie- en innovatiedoelstellingen wil je de komende jaren behalen als bedrijf?

Aanbevolen Artikelen