Voor inkomensverlies voor personeel met werknemersverzekeringen

Er zijn verschillende situaties waarin de medewerkers van je organisatie geconfronteerd kunnen worden met inkomensverlies. Denk bijvoorbeeld aan een periode van ziekte, mogelijk gevolgd door een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Of denk aan werkloosheid als gevolg waarvan het inkomen van een medewerker daalt. Situaties die grote gevolgen kunnen hebben voor de desbetreffende collega. Mogelijk moet men noodgedwongen verhuizen, doordat de hypotheek of huur van de woning niet meer betaald kan worden. Om dergelijke situaties te voorkomen is het afsluiten van werknemersverzekeringen verplicht in Nederland. Als werkgever draag je verschillende premies af om medewerkers te beschermen tegen een terugval in hun inkomen. Daarnaast kun je verschillende optionele werknemersverzekeringen afsluiten. Dit artikel vertelt je er meer over. 

Voorbeelden van verplichte verzekeringen voor werknemers 

Zoals in de inleiding van dit artikel aangehaald werd, zijn verschillende werknemersverzekeringen verplicht. Dat geldt onder meer voor de Ziektewet, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de Werkloosheidswet en de Zorgverzekeringswet. Als werkgever betaal je periodiek een premie als bijdrage aan de bekostiging van deze verzekeringen. Met de Ziektewet wordt personeel beschermd tegen een inkomensterugval als gevolg van ziekte. Is het na twee jaar ziekte nog niet mogelijk om terug te keren op de werkvloer? In dat geval kan de medewerker terugvallen op de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Men krijgt hierbij een uitkering om te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. 

Online vind je meer informatie over de verschillende verplichte werknemersverzekeringen en de dekking die deze bieden bij een terugval in het inkomen van werknemers. 

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden met werknemersverzekeringen 

Naast de verplichte werknemersverzekeringen kun je als werkgever enkele optionele inkomensverzekeringen voor je personeel afsluiten. Maak deze aanvullende collectieve verzekeringen onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden van je organisatie. Op deze manier zet je jezelf als een aantrekkelijke werkgever in de markt. Het maakt dat een sollicitant eerder voor een baan bij jouw bedrijf zal kiezen, dan bij een concurrent in de sector. 

Verschillende aanvullende inkomensverzekeringen 

Bij deze optionele collectieve inkomensverzekeringen voor het personeel kun je meer denken aan een WW Aanvulling verzekering. Met deze verzekering wordt de wettelijke WW uitkeringsduur met nog eens maximaal veertien maanden verlengt. Of denk aan de WIA Excedent inkomensverzekering. Met deze verzekering wordt het inkomen van een medewerker aangevuld als zij tenminste twee jaar ziek en 35% of meer arbeidsongeschikt zijn. De aanvulling geldt voor het deel boven de WIA-loongrens. Deze loongrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Aanbevolen Artikelen