Wanneer ben je als werkgever verplicht om een arboarts in te schakelen?

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je bij iedere ziekmelding een arboarts inschakelt. Toch zal je als werkgever geregeld genoodzaakt zijn om dit te regelen. Maar wanneer heb je een arboarts nodig

Een arboarts of bedrijfsarts is gespecialiseerd op het gebied van werk en gezondheid. Dit is dan ook een heel breed begrip. Er komen mensen bij de arboarts die fysieke klachten ervaren, maar er zijn ook mensen die vanwege psychische problemen (tijdelijk) niet meer kunnen werken. Hij of zij speelt een belangrijke rol wanneer een werknemer zich voor langere tijd ziek meldt. Het is de taak van de arts om het ziekteverloop te bespreken en samen met de werknemer (in overleg met de werkgever) te kijken of re-integratie mogelijk is en hoe dit dan gedaan moet worden. 

Preventieve functie 

Wist je dat een bedrijfsarts niet alleen ingeschakeld kan worden bij ziekte, maar dat ze ook een preventieve functie hebben? Als jij als werkgever graag ziet dat het aantal ziekmeldingen laag blijft en er alles aan wil doen om de werkomgeving gezond te houden, dan kunnen zij tips geven die hierbij kunnen helpen. In sommige branches is deze preventieve functie zelfs verplicht. 

Voor de meeste kleinere bedrijven geldt dit echter niet. Dan komt een arboarts echt pas in beeld wanneer er sprake is van langdurige ziekte. In dat geval wordt een arboarts in Venlo ingeschakeld om verder te helpen bij het ziekteverloop en het proces daarna. 

Duur van het ziekteverzuim 


Maar wanneer ben je verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen? Hierbij moet vooral gekeken worden naar de duur van het verzuim. Officieel is dit pas nodig wanneer iemand voor de zesde week afwezig zal zijn. Als echter eerder duidelijk is dat de ziekte langer dan zes weken zal duren, is het slimmer om al eerder contact op te nemen met de bedrijfsarts. Op die manier kan het ziekteverloop beter opgevolgd worden en is er ook meer duidelijk over mogelijke re-integratie. 

In hoeverre word je als werkgever betrokken bij het proces? 


Op de eerste plaats is het belangrijk om te beseffen dat bedrijfsartsen beroepsgeheim hebben. Ze mogen niet alle informatie van hun cliënten delen. Ook niet wanneer dit te maken heeft met het werk. Dit mag uitsluitend wanneer hier toestemming voor wordt gegeven. Ook contact tussen de bedrijfsarts en de huisarts of een andere specialist mag alleen worden gevoerd wanneer men hier toestemming voor geeft. 

Er zijn echter wel enkele zaken waar je als werkgever wél recht op hebt om te weten. Hierbij kun je denken aan het volgende: 

  • De mate waarin de werknemer nog in staat is om te werken en welke beperkingen er zullen zijn tijdens het verrichten van die werkzaamheden

  • Hoe lang het verzuim volgens de arts zal duren (indien deze schatting al gemaakt kan worden)

  • Eventuele adviezen om re-integratie beter mogelijk te maken

  • Ook kan worden verteld welke behandelingen de werknemer nu al ondergaat en wat er mogelijk in de toekomst nog nodig is 

Aanbevolen Artikelen